Prelegent

Marzena Ikrzyńska

Marzena Ikrzyńska –  Założycielka Studia holistycznego – BALANS. Polonistka, psychopedagog, terapeutka, nauczycielka jogi i medytacji. Od 30 lat związana ze szkołą.

Włączyła jogę do pracy pedagoga szkolnego, a także prowadziła terapię jogą dla dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w Centrum Doświadczania Świata Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży. Realizowała oraz sama współtworzyła wiele projektów m.in.: „JOGA w szkole”, „Joga i medytacja jako sposób na koncentrację i twórczą energię”, „Balans i TUSia w Krainie Emocji i Uważności – Trening Umiejętności Społecznych z elementami jogi”.  

Temat wykładu:

“Rozwój nowoczesnej technologii a rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży w nurcie holistycznym.”

Współczesny świat stawia przed nami nowe wyzwania. Obecnie obserwujemy dynamiczny rozwój technologii, który ma nie tylko wpływ na nasze życie codzienne, ale również mocno wpływa na rozwój dzieci i młodzieży. Z jednej strony te nowoczesne technologie, takie jak komputery, telekomunikacja, internet, sztuczna inteligencja, robotyka  i inne, dają dostęp do ogromnej ilości informacji i mają duży potencjał edukacyjny – dzieci mogą dzięki nim szybko uczyć się, bawić i eksplorować świat. Jednak z drugiej strony brak umiejętności selekcji informacji, nadmierna ilość czasu spędzana przed monitorem, brak interakcji z drugim człowiekiem może prowadzić do izolacji społecznej, problemów emocjonalnych i braku umiejętności w relacjach międzyludzkich.

Dlatego tak ważne jest, aby zachować równowagę pomiędzy korzystaniem z nowoczesnych technologii a zachowaniem zdrowego rozwoju emocjonalnego.

O tym jak rozwijać u dzieci i młodzieży umiejętność radzenia sobie z emocjami, jak budować zdrową samoocenę i umiejętność komunikacji, które są niezbędne w relacjach międzyludzkich, opowiem podczas konferencji. Przedstawię również w jaki sposób łączyć współczesne narzędzia psychopedagogiczne z elementami jogi. 

Why Choose Us?

Our Values

Call For Bookings and Appointments