Prelegent

Tomasz Magiera

Przyrodnik, ogrodnik, certyfikowany coach NMC oraz IIC&M, pedagog, absolwent studiów podyplomowych kierunku „Holistyczne Zarządzanie kapitałem Ludzkim” na Politechnice Opolskiej w Instytucie Jogi i Ajurwedy w Sulisławiu. Absolwent studiów podyplomowych kierunku „Hortiterapia” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Propaguje styl życia w harmonii z przyrodą oraz zarządzanie zgodnie z zasadami wellbeingu. Ukończył kurs Bio-masażu PeLoHa w warszawskiej szkole Manawa oraz w Centrum PeLoHa w Łodzi.

Od 30 lat zarządza gliwicką firmą ogrodniczą Florabit. Prowadzi zajęcia z przyszłymi technikami architektury krajobrazu. Ma doświadczenie w pracy zarówno z młodzieżą jak i z dorosłymi.

Prywatnie mąż, ojciec trzech córek oraz żeglarz. Pływał zarówno po ciepłych wodach Madery jak i zimnych wodach Spitsbergenu.  Od 57 lat żegluje w najciekawszym i jednocześnie najtrudniejszym rejsie po Oceanie Życia.

Temat wykładu:

„Czym jest HORITERAPIA i jak wpływa na nasz układ nerwowy.”

O wykładzie:

Hortiterapia, podobnie jak dogoterapia czy hipoterapia w swoich założeniach ma wspierać ludzi w drodze do osiągania dobrostanu. Podstawowym warunkiem jego osiągnięcia jest zdrowie – rozumiane jako stan swoistej równowagi pomiędzy oraz w obrębie sfery cielesnej, zmysłowej, umysłowej oraz duchowej człowieka. „Być zdrowym, to być osadzonym w samym sobie”.

Hortiterapia jest adresowana do różnych grup społecznych, ponieważ o zaburzenie stanu równowagi w swoim organizmie nie jest przecież trudno. W odniesieniu do dzieci i młodzieży zagrożeniem może stać się zjawisko cyfrowej demencji – stąd propozycja spędzenia czasu bliżej przyrody, a trochę dalej od komputera. Cyfrową demencją są zagrożone osoby korzystające z Internetu i telewizji ok. 35 godzin tygodniowo.

Jeżeli Twoje dziecko, uczeń/uczennica, podopieczny/podopieczna:

  • dużo czasu spędza przed komputerem lub smartfonem.
  • „powierzchniowo” zapamiętuje przekazywane mu treści,
  • słabo kojarzy i interpretuje zapamiętane informacje,
  • trudno się koncentruje i ma niski poziom uważności,
  • ma problem z nerwowością, rozdrażnieniem i agresją,
  • wyzwaniem dla niego/dla niej jest swobodne formułowania myśli i wypowiadanie się,
  • ma niski poziom kompetencji społecznych,
  • trudno wchodzi w głębsze relacje,
  • ma niski poziom kondycji fizycznej, nadwaga, otyłość – konsekwencje tego stanu,
  • trudno zasypia i budzi się zmęczony

to temat tego wykładu może Cię zainteresować.

Serdecznie zapraszam,

Tomasz Magiera

/Hortiterapeuta/

Why Choose Us?

Our Values

Call For Bookings and Appointments