Prelegent

Tomasz Magiera

Przyrodnik, ogrodnik, certyfikowany coach NMC oraz IIC&M, pedagog, absolwent studiów podyplomowych kierunku „Holistyczne Zarządzanie kapitałem Ludzkim” na Politechnice Opolskiej w Instytucie Jogi i Ajurwedy w Sulisławiu. Absolwent studiów podyplomowych kierunku „Hortiterapia” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Propaguje styl życia w harmonii z przyrodą oraz zarządzanie zgodnie z zasadami wellbeingu. Ukończył kurs Bio-masażu PeLoHa w warszawskiej szkole Manawa oraz w Centrum PeLoHa w Łodzi.

Od 30 lat zarządza gliwicką firmą ogrodniczą Florabit. Prowadzi zajęcia z przyszłymi technikami architektury krajobrazu. Ma doświadczenie w pracy zarówno z młodzieżą jak i z dorosłymi.

Prywatnie mąż, ojciec trzech córek oraz żeglarz. Pływał zarówno po ciepłych wodach Madery jak i zimnych wodach Spitsbergenu.  Od 57 lat żegluje w najciekawszym i jednocześnie najtrudniejszym rejsie po Oceanie Życia.

Temat wykładu:

„Czym jest HORTITERAPIA i jak wpływa na nasz układ nerwowy.”

O wykładzie:

Wykład stanowi próbę spojrzenia na kontakt z ogrodem, jak na ścieżkę do dobrostanu czyli do zdrowia, rozumianego jako stan harmonii w zaspokajaniu potrzeb na poziomie ciała, umysłu, emocji i duchowości. Jeżeli w słowie „ogród” jest zawarty pewien fragment przyrodniczej przestrzeni, czasem wykreowany bardziej, a czasem mniej, taki, który zachwyca, z którym człowiek dobrze czuje się, który jak kadr zdjęciowy jest tylko fragmentem rzeczywistości, to każdy z ludzi ma do niego dostęp, ponieważ może się mieścić zarówno w przestrzeni parkowej, jak i jednej doniczce. Poprzez dostępność ogrodu i zjawisko biofilii, hortiterapia jest swoistym wytrychem do poprawy samopoczucia, kondycji psychofizycznej i zdrowia. Nie wszystkie zamki można otworzyć wytrychem, jednak jest on prostszy, ogólnie dostępny i tańszy niż klucz, więc dlaczego nie próbować go używać? 


Współczesny człowiek żyje w ciągłym pośpiechu, pod presją czasu i wszechobecnej oceny, w permanentnym stresie. Traci poczucie bezpieczeństwa lub czuje się niewystarczająco bezpiecznie. Ten problem dotyka dorosłych, młodzież i dzieci.  Taki stan powoli zabija radość życia. Ogranicza również dostęp do własnych, indywidualnych zasobów człowieka: wykorzystania zdobytych doświadczeń, wiedzy, kreatywności, umiejętności nawiązywania głębszych relacji i empatii. W czasie zajęć hortiterapeutycznych można pracować nad zniwelowaniem tych deficytów poprzez wprowadzenie działań, akcentów opartych o słowa klucze:

  • bezpieczeństwo – akceptacja (brak lęku przed odrzuceniem), jeśli ocenianie to tylko dla wyciągnięcia wniosków (nie współzawodnictwo),
  • przyjemność – radość z tego co robię, z odkrywania nowej dla mnie rzeczywistości,
  • docenianie – zauważenie osoby, jej pracy, wysiłku, zaangażowania,
  • przestrzeń – wspieranie, nie wyręczanie, „Daj przestrzeń i bądź blisko”,
  • sprawczość – zakotwiczenie w pozytywnych emocjach, związanych z efektem swojej pracy,
  • lekkość – „mam wybór”, budzi chęć do współpracy,
  • uważność – odprężona uwaga, czucie, kontakt ze swoimi zmysłami,
  • systematyczność – zalecenie regularnej praktyki hortiterapeutycznej.

Trudności i wyzwania w prowadzeniu zajęć są związane najczęściej z ograniczoną zdolnością uczestników do kontaktu z własnymi odczuciami, emocjami, uczuciami – dlatego bardzo dużo uwagi poświęca się na pracę ze zmysłami. „Obudź się serce moje i pomyśl” – to tekst Andreasa Gryphiusa, poety i dramaturga. Myśl w nim zawarta odzwierciedla potrzebę integracji zmysłów z umysłem. Sprawnie działający, zintegrowany układ nerwowy, właściwie odbierający, porządkujący i przetwarzający informacje dostarczane przez zmysły, zapewnia komfort życia i otwiera drogę do rozwoju.

Myśl przewodnia scenariusza każdych zajęć zawiera się w słowie „Różnorodność”  (przyrodnicza, wiekowa, intelektualna, sprawnościowa, społeczna) z którego kiełkuje lepsza jakość życia dla uczestników. Parafrazując słowa ks. Jana Twardowskiego – „Różnorodni potrzebują siebie..”

Serdecznie zapraszam,

Tomasz Magiera

/Hortiterapeuta

Why Choose Us?

Our Values

Call For Bookings and Appointments